Port Louis

Mauritius historia

Ön Mauritius var obebodd ända tills de europeiska sjöfararna hittade dit under 1500- och 1600-talen. Människor hade troligen passerat ön långt tidigare, men då utan att fästa någon större vikt vid denna.
Mauritius har en ganska brokig historia och har genom tiderna tillhört såväl Holland som England. Ursprunget till detta är givetvis de europeiska kolonialmakternas tidiga starka intressen i Indiska oceanen och vad den hade att erbjuda avseende handel och arbete. Brittiska och franska kolonisatörer anlade tidigt ett antal sockerplantager på skilda platser på ön och förde dessutom med sig afrikanska slavar och indier som arbetskraft. Det spridda nationella ursprunget är det som än idag präglar Mauritius invånare, då ön befolkas av en rad olika nationaliteter.

På 1600-talet ville Holland kolonisera huvudön i öriket, och gav den då namnet som en hyllning till Hollands dåvarande ledare, prins Maurits av Oranien. Under 1600-talet utrotades den berömda dronten, en stor men flygoförmögen fågel som bara fanns på Mauritius och som än idag ofta får fungera som en symbol för ön. Den tillhörde släktet duvfåglar och var vanligt förekommande på ön ända fram till slutet av 1500-talet.

1715 landsteg de första permanenta bosättarna, vilka var av fransk härkomst, på ön. Under Napoleonkrigen intogs Mauritius i början av 1800-talet av britterna och sedan låg ön under brittisk kontroll ända fram till självständigheten 1968. Många britter och fransmän blev också kvar, vilket skulle kunna vara en trolig förklaring till varför engelska och franska är de två största språken som talas på ön idag, även om befolkningen idag domineras av indier och afrikaner.

Under 1900- talets tidigare hälft grundades det som kom att bli Mauritius arbetarparti (MLP), som snabbt gjorde sig stort och framgångsrikt bland plantagearbetarna. Så småningom uppstod dock oroligheter och kravaller utbröt när anhängarna av partiet bestämde sig för att kräva bättre ekonomiska förhållanden och utökade möjligheter till större politiskt inflytande.

Under senare tid har Mauritius gått från att vara en jordbruksbaserad låginkomstekonomi till en ekonomi med betydligt större variation. Nya branscher med medelhöga inkomster har utvecklats och framför allt inom områdena industri, finans och turism har en stor utveckling skett.

Politiskt sett har Mauritius ända fram till 1968 styrts av ett flerpartisystem med ett par starka ledare i spetsen. En del motsättningar har förekommit och förekommer än idag då det visat sig finnas intressekonflikter mellan överklass och medelklass.

Sedan tidig vår 1992 är Mauritius en stabil demokratisk republik.

www.sydafrikaresor.se
Detta prisvärda förslag är en kombination av Sydafrikas bästa delar. Spännande safari...
www.sydafrikaresor.se
Tag chansen och besök paradisön Mauritius. Njut av vackra stränder och stilla dagar i...
©2024 Mauritiusresor